Toegankelijkheid in websites en applicaties deel 1: Functioneel - Eenvoud

Toegankelijkheid in websites en applicaties deel 1: Functioneel

12 juli 2021

In juli 2018 is een nieuwe wet van kracht gegaan, het tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Hierin staat dat bedrijven die onder de overheid en semi-overheid vallen verplicht worden om bezig te zijn met digitale toegankelijkheid.

Omdat digitale toegankelijkheid geen eenmalig project is wat uitgevoerd moet worden, maar een doorlopende activiteit is, zijn er richtlijnen opgesteld. Deze worden continue bijgewerkt. Eerder schreven we al eens een goodreads artikel over toegankelijkheid waarin we interessante links en artikelen deelde. In deze serie artikelen zullen wij vertellen waarom digitale toegankelijkheid zo belangrijk is en delen we inzichten waar je zelf mee verder kunt om te voldoen aan de richtlijnen. In dit eerste deel leggen we uit waarom dit onderwerp ook voor jou belangrijk is en focussen we op het technische aspect.

Wat is digitale toegankelijkheid?

Iedereen heeft het fundamentele recht om mee te kunnen doen in de maatschappij. Het gebruik van computers en telefoons hoort daar natuurlijk ook bij. Digitale toegankelijkheid betekent dat iedereen jouw website, applicatie of online document moet kunnen gebruiken zonder enige hinder, daarbij inclusief mensen die gebruik maken van hardware of software die niet binnen de standaard valt of gebruikers met een fysieke beperking. Online wordt voor digitale toegankelijkheid vaak de term “accessibility” of “a11y” gebruikt.

Voor wie is dat?

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn 285 miljoen mensen slechtziend en ongeveer 1 biljoen mensen (15% van de wereldpopulatie) leven met een beperking. Een kwart van de Nederlandse bevolking heeft één of meerdere fysieke of mentale beperkingen die het gebruik van niet voor toegankelijkheid geoptimaliseerde websites moeilijker maken.

Hoewel met de tijd websites en mobiele applicaties steeds intelligenter en creatiever zijn geworden, zijn zij ook steeds minder toegankelijk geworden voor deze gebruikers.

Hoe maak je een website of applicatie toegankelijk?

De richtlijnen die worden aangehouden als uitgangspunt voor toegankelijkheid heten de “Web Content Accessibility Guidelines”, vaak verkort gebruikt als de WCAG. Om een idee te krijgen van de huidige staat van een website kun je onderzoek laten verrichten naar in welke mate jouw website voldoet aan deze richtlijnen.

De WCAG is opgedeeld in vier verschillende principes: waarneembaar, bedienbaar, begrijpelijk en robuust. Elk onderwerp bevat succescriteria waarop een website getoetst kan worden. Elk criteria heeft een bepaald niveau (A, AA of AAA), waarbij AAA het hoogste niveau is.

Zodra inzichtelijk is aan welke succescriteria een website wel en niet voldoet, kunnen er partijen worden ingeschakeld om wijzigingen door te voeren. In de ideale situatie is dit een continu proces, waarbij er steeds opnieuw gekeken wordt naar de succescriteria zodra de website technisch of inhoudelijk wordt aangepast, zodat de website blijft voldoen aan de criteria.

In het kort de belangrijkste technische speerpunten

We hebben een aantal onderwerpen gebundeld waarmee je het gros van de succescriteria op technisch vlak kunt tackelen.

Voorleesfunctie
Voor slechtzienden moet een website voorgelezen kunnen worden. Hiervoor is het toevoegen van een voorleesfunctie in de website een aanrader.

Toetsenbordnavigatie
Alle pagina’s en onderdelen binnen de website dienen met het toetsenbord (als alternatief van de muis) bereikt te kunnen worden. Het moet ook goed zichtbaar zijn welk schermonderdeel focus heeft. Tevens moet er een skip-blok aanwezig zijn om de toetsenbord navigatie te vereenvoudigen (hiermee kan je met een druk op de knop de header skippen en direct door naar de content).

HTML code
De HTML code moet valide zijn en de structurering (in code en kopjes) moet kloppen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de juiste hiërarchie met headings.

Alt tags
Alle afbeeldingen binnen een website moeten een tekstueel alternatief hebben, zodat slechtziende mensen deze informatie ook tot zich kunnen nemen. Bijvoorbeeld met voorleessoftware. Deze tekst kan ook omgezet worden naar braille.

Formulieren
Er moet duidelijk worden aangegeven welke velden verplicht zijn en hoe velden het beste ingevuld kunnen worden. Ook dient er een controle uitgevoerd te worden op wat een gebruiker invoert.

Video gebruik
Er moet ondertiteling aanwezig zijn en een audiodescriptie. Daarnaast moet er een alternatief beschikbaar zijn voor de video. De minimale vereiste is een uitgeschreven tekst.

Links
Bij de tekstbeschrijving van een link moet het duidelijk zijn wat het resultaat is als gebruikers op de link klikken. Teksten zoals “klik hier”, voldoen niet aan de vereisten.

Schalen
Bij het versmallen of vergroten van de webbrowser (of bij het in- en uitzoomen tot 200%) moet er geen verlies zijn van content of functionaliteit.

Wil jij dat jouw website ook getest wordt op toegankelijkheid?
Neem dan contact met ons op! Ook voor het uitvoeren van bovenstaande werkzaamheden ben je bij ons aan het juiste adres!