Privacybeleid - Eenvoud

Privacybeleid

Laatste update op 16 mei 2018 Wij Eenvoud Media B.V., gevestigd aan de Frederik Hendrikstraat 23-hs, 1052 HJ in Amsterdam, zijn een digitaal bureau en leveren digitale producten, hosting en onderhoudsdiensten aan verschillende klanten. Wanneer je een samenwerking met ons hebt of aangaat gelden de volgende privacy voorwaarden. We raden het daarom aan deze goed door te nemen. Mochten er vragen zijn over deze privacy statement kun je ons altijd mailen via info@eenvoud.nl.

 

Inleiding

Dit is de Privacy Statement van Eenvoud Media B.V.. In deze verklaring lees je hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die we in ons contact met jou verkrijgen. Eenvoud Media B.V. voldoet aan de bepalingen van de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens). Om onze diensten uit te kunnen voeren verwerken we persoonsgegevens. We maken enkel gebruik van de gegevens die jij ons verstrekt en houden ons aan de wettelijke voorwaarden voor de opslag, verwerking en het delen ervan. Tevens houden we ons ten alle tijden aan de wet van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Onder de wet heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Verzamelde persoonsgegevens

Jouw privacy is voor ons heel belangrijk. Wij doen ons uiterste best om je gegevens te beschermen. Om diensten aan jou te kunnen leveren en onze dienstverleningen aan jou te waarborgen, hebben we wel een aantal persoonsgegevens van je nodig. Eenvoud Media B.V. verwerkt deze persoonsgegevens omdat je gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Deze gegevens gebruiken wij, waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot:

  • Het verlenen en factureren van onze diensten;
  • Het verzenden van onze nieuwsbrieven;
  • De afhandeling en levering van je dienst en producten en je informeren over het verloop daarvan;
  • Opslag van klantgegevens in onze databank, om de overeenkomst tussen jou en Eenvoud Media B.V. te kunnen uitvoeren;
  • Het treffen van maatregelen om de dienstverlening te verbeteren;

 

Beveiliging

Bij gegevensoverdracht gebruiken wij het zogenaamde SSL-veiligheidssysteem (Secure Socket Layer) in verbinding met een (minimaal 256 bits) versleuteling. Deze techniek biedt zeer hoge veiligheid en wordt daarom bijvoorbeeld ook door banken gebruikt voor gegevensbeveiliging tijdens online bankieren. Dat jouw gegevens versleuteld verzonden worden zie je aan het symbool van een sleutel of gesloten slot in de statusbalk van je browser.

 

Gegevens van websitebezoek

Wij ontvangen gegevens op basis van jouw bezoek aan onze website. Voorbeelden hiervan zijn cookies. Deze gegevens gebruiken wij om een beter beeld te krijgen van onze klanten en om onze dienstverlening en website te ontwikkelen en aan te passen aan je persoonlijke voorkeuren.

 

Gegevens inzien en aanpassen

Persoonsgegevens die je aan ons hebt verstrekt kun je op elk gewenst moment opvragen en inzien.

 

Bewaartermijn gegevens en inzage

Wanneer je je dienstverlening bij ons eindigt, bewaren wij sommige gegevens op basis van de wettelijke bewaartermijn. Wij verwijderen gegevens die niet meer nodig zijn. Na de wettelijke bewaartermijn vernietigen wij alle gegevens. Je hebt recht op inzage van de gegevens die wij van jou hebben nadat je de dienstverlening bij ons hebt beƫindigd. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering indienen via info@eenvoud.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je om een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen met het verzoek. Ter bescherming van je privacy verzoeken wij je hierbij om je pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Eenvoud Media B.V. reageert zo snel mogelijk, maar tenminste binnen vier weken op jouw verzoek.

 

Data verwerkers & subverwerkers

Eenvoud Media B.V. verstrekt jouw persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Alle verwerkersovereenkomsten die wij hebben afgesloten met de verwerkers kunnen ten alle tijden via ons opgevraagd worden. De dataverwerkers, waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot, waar wij mee werken zijn:

  • Google Suite – data verwerker & subverwerker We gebruiken de Google Suite voor onze e-mail, bestandsopslag en agenda’s. Hoewel we niet actief persoonsgegevens opslaan in deze tools, kan het altijd voorkomen dat een persoonsgegeven via e-mail terecht komen in deze tools. We hebben daarom een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google Suite.
  • MailChimp – data verwerker & subverwerker We gebruiken MailChimp voor het versturen van onze nieuwsbrief. Middels onze nieuwsbrief houden we jullie op de hoogte over onze diensten, ons team en overige informatie. Mailadressen en namen worden bijgehouden in de lijsten van MailChimp, daarom hebben we een verwerkersovereenkomst met ze afgesloten.
  • Moneybird – data verwerker & subverwerker We gebruiken Moneybird voor het opstellen van onze offertes en facturen. Om dit te kunnen doen delen we verschillende persoonsgegevens met Moneybird, waaronder naam, adressen en bankgegevens. Daarom hebben we ook een verwerkersovereenkomst afgesloten met ze.
  • Google Analytics – data verwerker & subverwerker We gebruiken Google Analytics om inzicht te krijgen in het gebruik van onze website en om zo de gebruiksvriendelijkheid van de website optimaal te houden. De dataverwerking en de cookies die worden opgeslagen zijn beperkt en we hebben tevens een verwerkersovereenkomst met ze afgesloten.

 

Wijzigingen

Deze privacy statement kan worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen worden bekendgemaakt op deze pagina.