Eenvoud & Groenwijzer - Eenvoud

Eenvoud & Groenwijzer

30 maart 2021

De afdeling leefomgeving van de GGD in Amsterdam zet zich in om de leefruimte voor de bewoners van de stad zo passend mogelijk in te richten. Naast dat zij hier zelf invulling aan geven op basis van hun kennis en ervaring, betrekken ze hierbij ook graag de uiteindelijke gebruikers van de projecten zelf om de projecten zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de wensen.

Voor de GGD heeft Eenvoud een pilot questionnaire gerealiseerd voor het ”Park bovenop de A9”, een hele mond vol, aan de naam wordt nog gewerkt. Het park is gesitueerd in Amsterdam-Zuidoost en wordt aangelegd op een 3 kilometer lange landtunnel tussen de spoorlijn Amsterdam-Utrecht en de rivier de Gaasp, de Gaasperdammertunnel.

Bron: rijkswaterstaat


Door middel van een gebruiksvriendelijke VUE based applicatie kunnen bezoekers aangeven wat hun voorkeur voor de inrichting is. Zo worden verschillende onderwerpen tegen elkaar afgezet om zo tot een duidelijk vergelijk te komen van de verschillende wensen.

  • Rust
  • Bewegen
  • Ontmoeten
  • Tuinieren
  • Natuur

De applicatie wordt zo opgezet dat deze in de toekomst ook inzetbaar is voor andere projecten met andere parameters en ook de optie geboden kan worden voor verdere interactie met de bezoekers.

Er lag op het project een behoorlijke tijdsdruk op basis waarvan we onderling besloten hebben om te zorgen dat er nu eerst een solide applicatie zou staan waarmee we het project van de juist input konden voorzien. Daar zijn we zeker in geslaagd.

Op 26 maart is de applicatie voor het eerst ingezet, inmiddels is van een eerste groep deelnemers input verzameld en tot verzameld resultaat verwerkt, we zijn benieuwd naar de behoeften van alle omwonenden.

Naar verwachting wordt het park in het najaar van 2021 opgeleverd door Rijkswaterstaat aan de gemeente, waarna er begonnen kan worden met de invulling op maat!